Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của y=√2-x^2 +x Giải giúp với ạ ( nếu có cách bấm nhanh máy tính thì nêu giùm mình với

Toán Lớp 12: Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của y=√2-x^2 +x
Giải giúp với ạ ( nếu có cách bấm nhanh máy tính thì nêu giùm mình với

Comments ( 2 )

 1. ĐK: $-\sqrt2\le x\le \sqrt2$
  $y=\sqrt{2-x^2}+x$
  $y’=\dfrac{-x}{\sqrt{2-x^2}}+1$
  $y’=0\to \sqrt{2-x^2}=x$
  $\to 2-x^2=x^2$
  $\to x=1$ (do $x\ge 0$)
  So sánh $f(-\sqrt2), f(\sqrt2), f(1)$:
  $f(-\sqrt2)=-\sqrt2$
  $f(\sqrt2)=\sqrt2$
  $f(1)=2$ 
  Vậy $\min\limits_{[-\sqrt2;\sqrt2]}f(x)=f(-\sqrt2)=-\sqrt2$; $\max\limits_{[-\sqrt2;\sqrt2|}f(x)=f(1)=2$

 2. Không biết đề bạn đề nào nên mình làm luôn 2 cái
  toan-lop-12-gia-tri-lon-nhat-nho-nhat-cua-y-2-2-giai-giup-voi-a-neu-co-cach-bam-nhanh-may-tinh-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh