Toán Lớp 12: Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của y=√2-x^2 +x Giải giúp với ạ ( nếu có cách bấm nhanh máy tính thì nêu giùm mình với

By Mỹ anh

Toán Lớp 12: Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của y=√2-x^2 +x
Giải giúp với ạ ( nếu có cách bấm nhanh máy tính thì nêu giùm mình với

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất của y=√2-x^2 +x Giải giúp với ạ ( nếu có cách bấm nhanh máy tính thì nêu giùm mình với”

 1. ĐK: $-\sqrt2\le x\le \sqrt2$
  $y=\sqrt{2-x^2}+x$
  $y’=\dfrac{-x}{\sqrt{2-x^2}}+1$
  $y’=0\to \sqrt{2-x^2}=x$
  $\to 2-x^2=x^2$
  $\to x=1$ (do $x\ge 0$)
  So sánh $f(-\sqrt2), f(\sqrt2), f(1)$:
  $f(-\sqrt2)=-\sqrt2$
  $f(\sqrt2)=\sqrt2$
  $f(1)=2$ 
  Vậy $\min\limits_{[-\sqrt2;\sqrt2]}f(x)=f(-\sqrt2)=-\sqrt2$; $\max\limits_{[-\sqrt2;\sqrt2|}f(x)=f(1)=2$

  Trả lời

Viết một bình luận