Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cách viết nào sau đây là đúng A. |-0,55| = 0,55 B. |0,55| = -0,55 C. |-0,55| = -0,55 D. -|0,55| = 0,55

Toán Lớp 7: cách viết nào sau đây là đúng
A. |-0,55| = 0,55
B. |0,55| = -0,55
C. |-0,55| = -0,55
D. -|0,55| = 0,55

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  cách viết nào sau đây là đúng
  A. |-0,55| = 0,55
  B. |0,55| = -0,55
  C. |-0,55| = -0,55
  D. -|0,55| = 0,55
  Giải đáp: A
  Vì giá trị tuyệt đối luôn có giá trị dương
  chúc bạn học tốt 😉

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì |-0,55|=0,55 => A đúng.
  Vì giá trị tuyệt đối không bao giờ âm nên B, C sai.
  Vì -|0,55|=-0,55 => D sai.
  => A.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết