Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy 55,8 m và chiều cao bằng 70% độ dài cạnh đáy Tính diện tích thửa ruộng đó

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình tam giác có cạnh đáy 55,8 m và chiều cao bằng 70% độ dài cạnh đáy Tính diện tích thửa ruộng đó

Comments ( 2 )

 1. Chiều cao thửa ruộng đó là :
  55,8 : 100 xx 70 = 39,06 ( m )
  Diện tích thửa ruộng đó là :
  55,8 xx 39,06 : 2 = 1089,774 ( m^2 )
  Đáp số : ……..
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )