Toán Lớp 7: Các hiệu sau đây có phải là số chính phương không ? vì sao? a) 1111-22 b) 111111-222

By Diệu Hằng

Toán Lớp 7: Các hiệu sau đây có phải là số chính phương không ? vì sao?
a) 1111-22
b) 111111-222

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Các hiệu sau đây có phải là số chính phương không ? vì sao? a) 1111-22 b) 111111-222”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  1111-22=1089
  1089 là số chính phương vì $\sqrt{1089}$=33 hay $33^2$=1089
  b)
  111111-222=110889
  110889 là số chính phương vì: $\sqrt{110889}$=333 hay $333^2$=110889
  Định nghĩa: Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.Hay hiểu đơn giản, số chính phương là một số tự nhiên có căn bậc hai cũng là một số tự nhiên.

  Trả lời

Viết một bình luận