Toán Lớp 7: biết y và x là hai đa lượng tỉ lệ nghịch với nhau va hệ số tỉ lệ 5 thì: Giúp emmmm

By Tuyết

Toán Lớp 7: biết y và x là hai đa lượng tỉ lệ nghịch với nhau va hệ số tỉ lệ 5 thì:
Giúp emmmm

0 bình luận về “Toán Lớp 7: biết y và x là hai đa lượng tỉ lệ nghịch với nhau va hệ số tỉ lệ 5 thì: Giúp emmmm”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ 5 thì ta có:
  +  x=y/5
  + y=x/5
  +xy=5
  + x_1y_1=x_2y_2=x_3y_3=….=5
  + x_1/x_2=y_2/y_2; x_1/x_3=y_3/y_1;…

  Trả lời

Viết một bình luận