Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: biết 5 người làm cỏ hết một cánh đồng hết 8 ngày hỏi 8 người ( có cùng năng xuất làm việc như nhau ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao lâu

Toán Lớp 7: biết 5 người làm cỏ hết một cánh đồng hết 8 ngày hỏi 8 người ( có cùng năng xuất làm việc như nhau ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao lâu

Comments ( 2 )

 1. Gọi a(ngày)là thời gian 8 người làm cỏ trên cánh đồng đó 
  Vì năng xuất làm việc như nhau nên số ngày và số người là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
  Ta có: 5.8=8.x
  => x=5.8/8=5
  Vậy 8 người làm cỏ trên cánh đồng đó hết 5 ngày
   Giải thích: 
  -Dấu / thay cho phân số vì đang dùng laptop ạ:<
  nếu sai thì xin lỗi nha

 2. Giải đáp:
   5 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  $\begin{array}{l} \text{Gọi số ngày mà 8 người người làm cỏ là }\ x (\text{ ngày }\  ; x \in \mathbb{N} ; x >0) \\  \text{Vì số người làm tỉ lệ thuận với số ngày nên:}\ \\ \Rightarrow \dfrac{x}{8} = \dfrac{5}{8}  \\ \Rightarrow x = \dfrac{5}{8} . 8 = 5 (\text{ giờ } ) \\ \text{Vậy 8 người làm cỏ cánh đồng hết 5 giờ} \\ \end{array}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai