Toán Lớp 7: Bài 8. Cho tam giác vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. a) Chứng minh AC//BD b) Tính

Toán Lớp 7: Bài 8. Cho tam giác vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.
a) Chứng minh AC//BD
b) Tính số đo góc ABD.
c) Chứng minh rằng tam giác ABC bằng tam giác BAD.
d) So sánh độ dài AM và BC.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  Có : AM là đường trung tuyến
  -> M là trung điểm của BC
  Xét ΔBMD và ΔCMA có :
  hat{BMD} = hat{CMA} (2 góc đối đỉnh)
  BM=CM (Do M là trung điểm của BC)
  MA=MD (giả thiết)
  -> ΔBMD = ΔCMA (cạnh – góc – cạnh)
  -> hat{MBD} = hat{MCA} (2 góc tương ứng)
  mà 2 góc này ở vị trí so le trong
  $→ AC//BD$
  $\\$
  $\\$
  b,
  Do ΔABC vuông tại A (giả thiết)
  -> AB⊥AC
  Có : \(\left\{ \begin{array}{l}AC//BD \text{(chứng minh trên)}\\AB⊥AC \text{(giả thiết)}\end{array} \right.\)
  → AB⊥BD
  -> hat{ABD} = 90^o
  $\\$
  $\\$
  c,
  Do ΔBMD = ΔCMA (chứng minh trên)
  -> BD=AC (2 cạnh tương ứng)
  Xét ΔABC và ΔBAD có :
  hat{ABD} = hat{BAC}=90^o (Do AB⊥AC, AB⊥BD)
  AB chung
  BD=AC (chứng minh trên)
  -> ΔABC = ΔBAD (cạnh – góc – cạnh)
  $\\$
  $\\$
  d,
  Xét ΔABC vuông tại A có :
  AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC
  Áp dụng t/c, trong 1 Δ vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 1/2 cạnh huyền
  -> AM=1/2BC
  -> BC=2AM
  -> AM < BC

  toan-lop-7-bai-8-cho-tam-giac-vuong-tai-a-duong-trung-tuyen-am-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay-diem

  Trả lời
 2. a) xét ΔACM và Δ DBM 
  có AM=MD(gt)
  ^AMC=^DMB(đđ)
  BM=MC(gt)
  ⇒ ΔACM=ΔDBM (cgc)
  ⇒^ACM=^DBM(2 góc tương ứng)
  mà 2 góc này ở vị trí SLT
  ⇒AC//BD(đpcm)
  b)
  ΔABC vuông tại A(gt)
  ⇒^ABC+^ACB=90
  ⇒^ABC+^DBM=90( do ^ACM=^DBM)
  ⇒^ABD=90
  c) ΔACM=ΔDBM (câu a)
  ⇒AC=BD( 2 cạnh tương ứng)
  xét ΔABC và ΔABD 
  có AC chung
  ^ABD=^BAC=90
  AC=BD(cmt)
  ⇒ ΔABC = ΔABD (cgc)
  d) ΔABC = ΔABD (câu c)
  ⇒BC=AD(2 cạnh tương ứng)
  mà AM=1/2 AD
  ⇒AM=1/2 BC
  ⇒AM<BC
  vậy AM<BC
  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHỚ VOTE 5* VÀ CHO CTLHN NHA ^-^
   

  Trả lời

Viết một bình luận