Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 4. Cho biết hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = -6. a) Hãy biểu diễn y theo x. b) Tính giá trị của y khi x

Toán Lớp 7: Bài 4. Cho biết hai đại lượng x, y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 2 thì y = -6.
a) Hãy biểu diễn y theo x.
b) Tính giá trị của y khi x = 5 và x = -10.
Bài 5. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4 thì y = 10.
a) Tìm hệ số tỉ lệ;
b) Hãy biểu diễn y theo x.
c) Tính giá trị của y khi x = 5 và x = -8.
Dạng 3: Bài toán có lời văn
Bài 6. Số học sinh của lớp 7A thích thể thao, âm nhạc, thời trang lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 5. Biết số học sinh
thích thời trang nhiều hơn số học sinh thích âm nhạc là 6 học sinh. Hỏi lớp 7A có bao nhiêu học sinh thích
thể thao, âm nhạc và thời trang?
Các bạn ơi giúp mình nha mình cần làm gấp ^^

Comments ( 1 )

 1. + Gọi số học sinh của lớp 7A thích thể thao, âm nhạc, thời trang lần lượt là x, y, z ( học sinh),(x, y, z ∈ N*). Vì số học sinh thích thể thao, âm nhạc, thời trang lần lượt tỉ lệ với 2, 3, 5. ⇒ x2=y3=z5. Vì số học sinh thích thời trang nhiều hơn số học sinh thích âm nhạc là 6 học sinh. ⇒ z – y = 6.
  + Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x2=y3=z5=z−y5−3=62=3
  + Ta có: x2=3 ⇒ x = 3.2 = 6
  y3=3 ⇒ y = 3. 3 = 9
  z5=3 ⇒ z = 3. 5 = 15
  Vậy số học sinh lớp 7A thích thể thao, âm nhạc, thời trang lần lượt là 6 học sinh, 9 học sinh và 15 học sinh
  :)) 100% đúng lớp mị mới làm lun á
  chaauo quơ xàm vl
  x lũi nhưng mị hết muối 
  tạm biệt và ko hẹn gặp lại::)))

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )