Toán Lớp 7: Ba đội máy cày cótổng số29 máy(cùng năng suất), làm việc trên ba cánh đồng códiện tích như nhau. Biết đội

By Thái Tâm

Toán Lớp 7: Ba đội máy cày cótổng số29 máy(cùng năng suất), làm việc trên ba cánh đồng códiện tích như nhau. Biết đội I hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội II hoàn thành công việc trong 9 ngày, đội III hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi sốmáy cày của mỗi đội?
giúp em với
Viết một bình luận