Toán Lớp 7: B6:Số học sinh của các khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với của số 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh của khối 7 và 8 nhiều hơn số họ

By Lan Phương

Toán Lớp 7: B6:Số học sinh của các khối 6, 7, 8 của một trường THCS tỉ lệ với của số 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh của khối 7 và 8 nhiều hơn số học sinh khối 6 là 40 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối.
Bài 7.Ba lớp 7A,7B,7C của một trường đi trồng cây. Biết số cây mỗi lớp trồng tỉ lệ với các số 2,3,4 và số cây của 2 lớp 7A, 7B nhiều hơn số cây của lớp 7C là 25 cây. Tính số cây của mỗi lớp?
Viết một bình luận