Toán Lớp 7: A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + …+ 2 $^{2}$ – 2 Mn làm trong giấy rồi chụp giúp mình nhé

Toán Lớp 7: A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + …+ 2 $^{2}$ – 2
Mn làm trong giấy rồi chụp giúp mình nhé

0 bình luận về “Toán Lớp 7: A= 2 $^{100}$ – 2 $^{99}$ + 2 $^{98}$ – 2 $^{97}$ + …+ 2 $^{2}$ – 2 Mn làm trong giấy rồi chụp giúp mình nhé”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=2^100-2^99+2^98-2^97+. . .+2^2-2$\\$=>2A=2^101-2^100+2^99-2^98+. . .+2^3-2^2$\\$=>2A+A=2^101-2$\\$=>3A=2^101-2$\\$=>A=(2^101-2)/3

 2. A = 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 + …. + 2^2 – 2
  2A = 2^101 – 2^100 + 2^99 – 2^98 + …. + 2^3 – 2^2
  2A + A = ( 2^101 – 2^100 + 2^99 – 2^98 + …. + 2^3 – 2^2 ) + ( 2^100 – 2^99 + 2^98 – 2^97 + …. + 2^2 – 2 )
  3A = 2^101 – 2
  A = ( 2^101 – 2 ) : 3
  A = ( 2^101 – 2 )/3  

Viết một bình luận