Toán Lớp 5: 1 .diện tích hình tam giác có độ dài đấy 2,5m và chiều cao 1,6m là a 4m2 b 2m2 c 1,6m2 2 tìm một số biết 3% của nó là 60 đáp án củ

Toán Lớp 5: 1 .diện tích hình tam giác có độ dài đấy 2,5m và chiều cao 1,6m là
a 4m2
b 2m2
c 1,6m2
2 tìm một số biết 3% của nó là 60
đáp án của em là ……………………………………………………………
3 . tính y cho biết
y : 3,15 = 8,9
câu 4 một cửa hàng bán gạo có 650kg gạo . ngày thứ nhất cửa hàng bán đc 30% số gạo , ngày thứ 2 bán đc 20% số gạo còn lại . Hỏi sau 2 ngày bán , cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo
5 . một mảnh đất hình tam giác có đấy lớn và chiều cao 3/4 cạnh đáy . Tính diện tích mảnh đất đó
6 tính bằng cách thuận tiện nhất
x: 0,25 + X x 11 = 24
b, X x 8,01 – X :100= 38

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1 .diện tích hình tam giác có độ dài đấy 2,5m và chiều cao 1,6m là a 4m2 b 2m2 c 1,6m2 2 tìm một số biết 3% của nó là 60 đáp án củ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  Diện tích hình tam giác đó là:
       2,5xx1,6:2=2(m^2)
  Chọn B
  2)
  Số đó là:
       60xx100:3=2000 
            Đáp số: 2000
  3)
  y:3,15=8,9
  y=8,9xx3,15
  y=28,035
  4)
  Ngày thứ nhất bán được là:
       650:100xx30=195(kg)
  Số kg gạo còn lại sau ngày thứ nhất là:
       650-195=455(kg)
  Ngày thứ 2 bán được là:
       455:100xx20=91(kg)
  Số gạo còn lại sau 2 ngày là:
       650-195-91=364(kg)
            Đáp số: 364kg
  5)
  Chiều cao mảnh đất là:
       16xx3/4=12(m)
  Diện tích mảnh đất là:
       16xx12:2=96(m^2)
            Đáp số: 96m^2
  6)
  x:0,25+x xx11=24
  x xx4+x xx11=24
  x xx(4+11)=24
  x xx15=24
  x=24:15
  x=1,6
   

 2. 1, B. 2,5m x 1,6m : 2 = 2m2
  2, Số đó là: 60 : 3 x 100 = 2000.
  3, y : 3,15 = 8,9
        y            = 8,9 x 3,15
        y            = 28,035
  4, Ngày thứ nhất bán được số ki – lô – gam gạo là:
     650 : 100 x 30 = 195 ( kg )
  Sau ngày thứ nhất còn lại số ki – lô – gam gạo là:
     650 – 195 = 455 ( kg )
  Ngày thứ hai bán được số ki – lô – gam – gạo là:
     455 : 100 x 20 = 91 ( kg )
  Cả 2 ngày bán được số ki – lô – gam gạo là:
     195 + 91 = 286 ( kg )
  Sau 2 ngày bán cửa hàng còn lại số ki – lô – gam gạo là:
     650 – 286 = 364 ( kg )
       Đáp số: 364 kg
  5, Chiều cao là:
     16 : 4 x 3 = 12 ( m )
  Diện tích là:
     12 x 16 : 2 = 96 ( m2 )
  6, a, x : 0,25 + x x 11 = 24
           x x 4     + x x 11 = 24
           x x ( 4 + 11 )        = 24
           x  x      15               = 24 
           x                               = 24 : 15
           x                               = 1,6
  b, x x 8,01 – x : 100 = 38
      x x 8,01 – x x 0,01 = 38
      x x ( 8,01 – 0,01 )   = 38
      x x         8                = 38
      x                                = 38 : 8
      x                                = 4,75
  $#No copy$
  $#Trixie$

Viết một bình luận