Toán Lớp 7: `A= 1+2^1+2^2+-+2^100+2^101`. Chứng minh A chia hết cho `7`

Toán Lớp 7: A= 1+2^1+2^2+….+2^100+2^101. Chứng minh A chia hết cho 7

0 bình luận về “Toán Lớp 7: `A= 1+2^1+2^2+-+2^100+2^101`. Chứng minh A chia hết cho `7`”

 1. A = 1 + 2^1 + 2^2 + … + 2^100 + 2^101
  A=(1 + 2 + 2^2) + (2^3 + 2^4 + 2^5) + … + (2^99 + 2^100 + 2^101)
  A=(1 + 2 +2^2) + 2^2 . (1 + 2 +2^2) + … + 2^99 . (1 + 2 +2^2)
  A=(1 + 2 +2^2) . (1 + 2^2 + 2^6 + … + 2^99)
  A=7 . (1 + 2^2 + 2^6 + … + 2^99) \vdots 7                 
  ->A \vdots 7

Viết một bình luận