Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: -5/11.7/15.11/-5.(-30) Giúp mình vs ạ sẽ có 5s và trả lời hay nhất ạ

Toán Lớp 7: -5/11.7/15.11/-5.(-30)
Giúp mình vs ạ sẽ có 5s và trả lời hay nhất ạ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   -14
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-5)/11. 7/15. 11/(-5) .(-30)
  =((-5).7.11.(-30))/(11 . 15 . (-5) )
  = (1 . 7 . 1 .(-2))/(1 . 1 . 1) (Dùng phương pháp khử)
  = -14

 2. ( – 5 )/11 . 7/15 . 11/-5 . ( – 30 )
  = ( ( – 5 )/11 . 11/-5 ) . [ 7/15 . ( – 30 ) ]
  = 1 . ( – 14 )
  = – 14

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly