Toán Lớp 7: 4)Cho đoạn thẳng AB, vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA, chúng cắt nhau tại C và D a)Chứng minh: ∆ABC = ∆AB

By Huyền Thanh

Toán Lớp 7: 4)Cho đoạn thẳng AB, vẽ cung tròn tâm A bán kính AB và cung tròn tâm B bán kính BA, chúng cắt nhau tại C và D a)Chứng minh: ∆ABC = ∆ABD b)Chứng minh: ∆ACD = ∆BCD5)Cho ABC có AB = AC, gọi H là trung điểm BC a)CM: AH vuông góc BC b)Trên nữa mặt phẳng bờ BC không chứa A, vẽ CDB sao cho DC = DB. Chứng minh: A, H, D thẳng hàng
Viết một bình luận