Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: X/-3=-27/X help tui với đang cần gấp

Toán Lớp 7: X/-3=-27/X help tui với đang cần gấp

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  X/-3=-27/X 
  x^2 = (-27)(-3)
  x^2 = 81
  x^2 = (9)^2
  => x = 9 hoặc x = -9
  Vậy x thuộc {9; -9}

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-7-3-27-help-tui-voi-dang-can-gap

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )