Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm hàng tháng la 0,4%. Một người gửi tiết kiệm 15000000 đồng. Hỏi 3 tháng đó được nhận về bao nhiêu tiền? (Biết rằng ti

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm hàng tháng la 0,4%. Một người gửi tiết kiệm 15000000 đồng. Hỏi 3 tháng đó được nhận về bao nhiêu tiền? (Biết rằng tiền lãi tháng trước được tính vào tieenftieenf gốc của tháng sau

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm hàng tháng la 0,4%. Một người gửi tiết kiệm 15000000 đồng. Hỏi 3 tháng đó được nhận về bao nhiêu tiền? (Biết rằng ti”

 1. Số tiền lãi sau một tháng là:
                 15000000 × 0,4% = 60 000 (đồng)
  Số tiền nhận được sau 3 tháng là:
  15000000 + (60000 × 3) = 15180000 (đồng)
                     Đáp số: 15180000 đồng
     

  Trả lời
 2. Lãi tiền tiết kiệm 1 tháng của người đó là :
  $15 000 000 : 100 × 0,4 = 60 000đ$
  Số tiền lãi 3 tháng là:
  $60 000×3=180 000đ$
  Số tiền cả lãi lẫn gốc là :
  $15 000 000 + 180 000 = 15 180 000đ$
  Đáp số : $15 180 000đ$

  Trả lời

Viết một bình luận