Toán Lớp 6: bài 1:Người ta chia 630 quyển toán ,350 quyển văn ,và 378 quyển anh vào các giá sách sao cho mỗi giá có số quyển sách như nhau .Hỏi ngư

Toán Lớp 6: bài 1:Người ta chia 630 quyển toán ,350 quyển văn ,và 378 quyển anh vào các giá sách sao cho mỗi giá có số quyển sách như nhau .Hỏi người ta có thể chia vào bao nhiêu giá sách biết số giá sách lớn hơn 5 và nhỏ hơn 14.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: bài 1:Người ta chia 630 quyển toán ,350 quyển văn ,và 378 quyển anh vào các giá sách sao cho mỗi giá có số quyển sách như nhau .Hỏi ngư”

 1. Bài Làm :
  Gọi số giá sách chia được là x
  630 quyển toán chia đều cho x giá sách nên x là ước của 630  
  350 quyển văn chia đều cho x giá sách nên x là ước của 350
  378 quyển anh chia đều cho x giá sách nên x là ước của 378
  Suy ra x là ước chung của (630; 350; 378)
  Để x có giá trị lớn nhất thì x=ƯCLN (630; 350; 378)=14
  Vậy có thể chia được thành nhiều nhất 14 giá sách, khi đó mỗi giá có 45 quyển toán,25 quyển văn và 27 quyển anh
  #NgocHanOwO
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Goi số giá sách là x( 5 < x < 14 )
  x \vdots 630; 350; 378 => x ∈ ƯC(630; 350; 378)
  Ta có:
  630 = 3^2 * 5 * 2 * 7
  350 = 7 * 5^2 * 2
  378 = 3^3 * 2 * 7
  => Ư CLN(630; 350; 378) = 2 * 7 = 14
  => Ư C(630; 350; 378) = { 1; 2; 7; 14}
  <=> 5 < x < 14 => x = 7
  Vậy số giá sách là 14
  $@Thanh$

Viết một bình luận