Toán Lớp 7: $(2x + 1)^{2}$ – (3x – 2) . (3x + 2) – 5x . (3 – x) = 15 Mọi người cũng cần phải triển khai hằng đẳng thức nữa, làm hộ dùm, mai nộp r.

Toán Lớp 7: $(2x + 1)^{2}$ – (3x – 2) . (3x + 2) – 5x . (3 – x) = 15
Mọi người cũng cần phải triển khai hằng đẳng thức nữa, làm hộ dùm, mai nộp r.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (2x+1)^2-(3x-2)(3x+2)-5x(3-x)=15
  ⇔ 4x^2+4x+1-(9x^2+6x-6x-4)-15x+5x^2=15
  ⇔  4x^2+4x+1-9x^2+4-15x+5x^2=15
  ⇔  4x^2-9x^2+5x^2+4x-15x+1+4-15=0
  ⇔ -11x-10=0
  ⇔ x=- 10/11
  Vậy S={- 10/11}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  giải thích các bước :
    $(2x+1)^{2}$  – (3x – 2) . (3x + 2) – 5x . (3 – x) = 15
  ⇔ $4x^{2}$ + 4x + 1 – $9x^{2}$ + 4 – 15x + $5x^{2}$ =15  ( bước này mik làm hơi tắt nha )
  ⇔ -11x + 5 = 15
  ⇔-11x = 10
  ⇒x=- $\frac{10}{11}$ 
  kimlien123
  xin ctlhn

  Trả lời

Viết một bình luận