Toán Lớp 7: 13/8(giờ) đổi ra giờ và phút là bao nhiêu

Toán Lớp 7: 13/8(giờ) đổi ra giờ và phút là bao nhiêu

TRẢ LỜI

Viết một bình luận