Toán Lớp 6: (x -2)2= ( x –2)5 Giup Minh voi anh em oi

Toán Lớp 6: (x -2)2= ( x –2)5 Giup Minh voi anh em oi

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $x=2^{}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(x-2).2=(x-2).5^{}$
  $(x-2).2-(x-2).5=0^{}$
  $(x-2).(2-5)=0^{}$
  $-3.(x-2)=0^{}$
  $\Rightarrow$ $x-2=0^{}$ 
  $x=0+2^{}$
  $x=2^{}$
  Vậy $x=2^{}$
  Hok tốt !!!

  Trả lời

Viết một bình luận