Toán Lớp 4: : Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình

Toán Lớp 4: : Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và
tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình vuông. Tính diện tích miếng
bìa ban đầu.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp là
  Tổng chiều dài chiều rộng hình chữ nhật là : 32 : 2 = 16cm
  Mà nếu giảm chiều dài đi 3 tăng chiều rộng thêm 3 thì miếng bìa thành hình vuông .
  => Hiệu chiều dài và chiều rộng là : 6cm
  => Cạnh lớn hình chữ nhật là : 11cm
  => Chiều rộng hình chữ nhật đó là : 5cm
  Vậy diện tích hình chữ nhật đó là : 11.5 = 55 cm2 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng chiều dài chiều rộng hình chữ nhật là : 32 : 2 = 16cm
  Mà nếu giảm chiều dài đi 3 tăng chiều rộng thêm 3 thì miếng bìa thành hình vuông .
  => Hiệu chiều dài và chiều rộng là : 6cm
  => Cạnh lớn hình chữ nhật là : 11cm
  => Chiều rộng hình chữ nhật đó là : 5cm
  Vậy diện tích hình chữ nhật đó là : 11.5 = 55 cm2 .

  Trả lời

Viết một bình luận