Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h, từ B về A với vận tốc 42km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 14h30′. Tính thời gian đi, thời gian v

Toán Lớp 7: 1 ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h, từ B về A với vận tốc 42km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 14h30′. Tính thời gian đi, thời gian về và khoảng cách Ab

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: 315km
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi khoảng cách AB là $x\left( {km} \right)\left( {x > 0} \right)$
  Thời gian đi và thời gian về lần lượt là $\dfrac{x}{{45}}\left( h \right);\dfrac{x}{{42}}\left( h \right)$
  Thời gian cả đi lẫn về là 14h30’=$\dfrac{{29}}{2}\left( h \right)$ nên ta có:
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{x}{{45}} + \dfrac{x}{{42}} = \dfrac{{29}}{2}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{29}}{{630}}.x = \dfrac{{29}}{2}\\
   \Leftrightarrow x = 315\left( {km} \right)
  \end{array}$
  $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{x}{{45}} = \dfrac{{315}}{{45}} = 7\left( h \right)\\
  \dfrac{x}{{42}} = \dfrac{{315}}{{42}} = 7,5\left( h \right) = 7h30′
  \end{array} \right.$
  Vậy thời gian đi là 7 giờ, thời gian về là 7 giờ 30 phút, khoảng cách AB là $315km$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )