Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Vẽ hình vuông ABCD vẽ các điểm M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạch AB,BC,CD,ĐA.tứ giác MNPQ là hình gì

Toán Lớp 6: Vẽ hình vuông ABCD vẽ các điểm M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạch AB,BC,CD,ĐA.tứ giác MNPQ là hình gì

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét 2 tam giác vuông AMQ và BNM có:
  góc A= góc B
  AM=MB(gt)
  BN=AQ(gt)
  ⇒tam giác AMQ= tam giác BNM và là 2 tam giác vuông cân
  ⇒MQ=MN
  tương tự các cạnh MN=NP=PQ=MQ
  ⇒MNPQ hình thoi
  Và góc QMN=180độ-(goc AMQ + góc BMN)
                       = 180 độ – (45độ +45 độ)
          ⇒ QMN=90 độ 
  ⇒ MNPQ là hinh vuông

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Sau khi vẽ , ta có hình sau : (hình ở dưới)
  Dựa theo các đặc điểm của hình học , hình tứ giác MNPQ cũng là hình vuông.
  Hay còn là hình thoi hoặc hình chữ nhật đặc biệt

  toan-lop-6-ve-hinh-vuong-abcd-ve-cac-diem-m-n-p-q-lan-luot-la-trung-diem-cua-cac-cach-ab-bc-cd-d

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh