Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Trong một giải đấu bóng đá đội A thi đấu 18 trận trong đó có 6 trận thắng và tổng được 25 điểm. Biết mỗi trận thắng đội bóng được 3 điể

Toán Lớp 6: Trong một giải đấu bóng đá đội A thi đấu 18 trận trong đó có 6 trận thắng và tổng được 25 điểm. Biết mỗi trận thắng đội bóng được 3 điểm, mỗi trận hòa được 1 điểm và thua thì không được điểm. Hỏi đội A đã thua bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   5 trận
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thắng 6 trận⇒có được 18 điểm
  Còn lại 18-6=12 trận—–25-18=7 điểm
  Vậy số trận hòa là 7 trân(Tương đương với 7 điểm)
  ⇒Số trận thua là 12-7=5 (Trận)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey