Toán Lớp 6: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng? A.Đoạn thẳng bất kì B.Hình thang cân bất kì C.Đường tròn bất kì D. Tam giác bất kì

By Thái Lâm

Toán Lớp 6: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng?
A.Đoạn thẳng bất kì
B.Hình thang cân bất kì
C.Đường tròn bất kì
D. Tam giác bất kì

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng? A.Đoạn thẳng bất kì B.Hình thang cân bất kì C.Đường tròn bất kì D. Tam giác bất kì”

Viết một bình luận