Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng? A.Đoạn thẳng bất kì B.Hình thang cân bất kì C.Đường tròn bất kì D. Tam giác bất kì

Toán Lớp 6: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng?
A.Đoạn thẳng bất kì
B.Hình thang cân bất kì
C.Đường tròn bất kì
D. Tam giác bất kì

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp
    đáp án đúng nhất là b
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    vì hình thang ko có trục đối xứng 
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )