Toán Lớp 6: tính tổng : C=5^100-5^99+5^98- …+5^2-5^1+1

Toán Lớp 6: tính tổng :
C=5^100-5^99+5^98- …+5^2-5^1+1

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = ( 5^100 – 5^99 + 5^98 – ……….. + 5^2 – 5^1 + 1 )
  5C = 5 ( 5^100 – 5^99 + 5^98 – …….+5^2 – 5^1 +1 )
  5C = 5^101 – 5^100 + 5^99 – ………… + 5^3 – 5^2 + 5
  4C = 5^101 – 1
  ⇒ C = (5^101-1)/4

  Trả lời

Viết một bình luận