Toán Lớp 5: LỚP 5B CÓ 25 HỌC SINH TRONG ĐÓ CÓ 10 HỌC SINH NAM a TÌM TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA SỐ HỌC SINH NAM VỚI SỐ HỌC SINH CẢ LỚP b SỐ HỌC SINH NAM

Toán Lớp 5: LỚP 5B CÓ 25 HỌC SINH TRONG ĐÓ CÓ 10 HỌC SINH NAM
a TÌM TỈ SỐ PHẦN TRĂM GIỮA SỐ HỌC SINH NAM VỚI SỐ HỌC SINH CẢ LỚP
b SỐ HỌC SINH NAM BẰNG BAO NHIÊU PHẦN TRĂM SỐ HỌC SINH NỮ
2.tính bằng cách thuận tiện nhất
a,0,12×300
b,4,5×2,5+4,5×4,5+2,5+4,5×2+2

TRẢ LỜI

 1. Bài giải:
  a) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam với cả lớp là:
  10:25% = 10:25×100=40%
  b) Số học sinh nữ là:
  25-10=15 (học sinh)
  Tỉ số phần trăm của học sinh nam và học sinh nữ là:
  10:15×100≈66,67%
  Đáp số: a) 40%
               b) 66,67%
  Bài 2:
  a) 0,12×300
  = 0,12×(100×3)
  = (0,12×100)×3
  = 12×3
  = 36
  b) 4,5×2,5+4,5×4,5+2,5+4,5×2+2
  = 4,5×2,5+4,5×4,5+4,5×2+2+2,5
  = 4,5×2,5+4,5×4,5+4,5×2+4,5
  = 4,5×(2,5+4,5+2+1)
  = 4,5×10
  = 45

  Trả lời

Viết một bình luận