Toán Lớp 6: tính nhanh : 79 . 99 + (-47) . 129 – 12 . 99 – 47 . (-30) giúp em vs ak em đang cần gấp

By Kỳ Anh

Toán Lớp 6: tính nhanh : 79 . 99 + (-47) . 129 – 12 . 99 – 47 . (-30)
giúp em vs ak em đang cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tính nhanh : 79 . 99 + (-47) . 129 – 12 . 99 – 47 . (-30) giúp em vs ak em đang cần gấp”

Viết một bình luận