Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức 8.(a2 +b2) +100 tại a= 3,b=4

Toán Lớp 6: Tính giá trị biểu thức 8.(a2 +b2) +100 tại a= 3,b=4

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tại a = 3 , b = 4 ta có :
  8.(a^2 + b^2) + 100
  = 8.(3^3 + 4^2)+100
  = 8.(9+16)+100
  = 8.25 + 100
  = 200 + 100
  = 300
           Cho mik ctlhn nha !

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $300$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} \text{Thay } a = 3 \text{ và } b =4 \text{ vào BT trên : } \\ \Rightarrow 8(a^2+b^2)+100 = 8(3^2+4^2)+100 =8 . 25+100 =300 \\  \text{Vậy BT trên có giá trị là : } 300 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b =4 \end{cases} \end{array}$
    

  Trả lời

Viết một bình luận