Toán Lớp 7: Cho biết một người đi xe máy trong 5 giờ được quảng đường 250km. Hỏi trong cùng vận tốc người đó đi trong 8 giờ thì đạt được bao nhiêu

Toán Lớp 7: Cho biết một người đi xe máy trong 5 giờ được quảng đường 250km. Hỏi trong cùng vận tốc người đó đi trong 8 giờ thì đạt được bao nhiêu km?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận