Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tính diện tích hình bình hành , biết tổng số đo độ dài đáy và chiều cao là 24cm, độ dài đáy hơn chiều cao 4cm

Toán Lớp 6: tính diện tích hình bình hành , biết tổng số đo độ dài đáy và chiều cao là 24cm, độ dài đáy hơn chiều cao 4cm

Comments ( 2 )

 1. Độ dài đáy là :
  ( 24 + 4 ) : 2 = 14 ( cm )
  Chiều cao là:
  14 – 4 = 10 ( cm )
  Diện tích hình bình hành là:
  14 x 10 = 140 ( cm² )
   Đáp số: 140 cm²
  Xin hay nhất và 5 sao ạ
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  Độ dài của đáy là:
  $(24+4):2=14(cm)$
  Độ dài của chiều cao là:
  $24-14=10(cm)$
  S hình bình hành là:
  $14.10=140(cm^{2})$
  $Đáp$ $số:140cm^{2}$
  (Bài tham khảo)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )