Toán Lớp 6: Tính A biết:Cho biểu thức A=1+2^1+2^1+2^2+2^3+…+2^2021

Toán Lớp 6: Tính A biết:Cho biểu thức A=1+2^1+2^1+2^2+2^3+…+2^2021

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính A biết:Cho biểu thức A=1+2^1+2^1+2^2+2^3+…+2^2021”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: A =  1+2^1+2^1+2^2+2^3+……….+2^2021
  => A = 2 + ( 1 + 2^1+2^2+2^3+……..+2^2021)
  -Đặt B = 1+2^1+………+2^2021
  => 2B = 2^1+2^2+…….+2^2022
  => 2B-B = 2^2022 – 1
  => A = 2 + 2^2022 – 1
  => A = 2^2022 + 1

  Trả lời

Viết một bình luận