Toán Lớp 6: Tìm x thuộc z biết x thuộc ước của 9 Lớn hơn -2 nhỏ hơn 3

Toán Lớp 6: Tìm x thuộc z biết x thuộc ước của 9 Lớn hơn -2 nhỏ hơn 3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận