Toán Lớp 6: Người ta muốn lát gạch cho một căn phòng hình vuông có cạnh 12m. Biết viên gạch hình chữ nhật có chiều dài là 50cm và chiều rộng là 40c

Toán Lớp 6: Người ta muốn lát gạch cho một căn phòng hình vuông có cạnh 12m. Biết viên gạch hình chữ nhật có chiều dài là 50cm và chiều rộng là 40cm. Hỏi người ta cần bao
nhiêu viên gạch để lát?
Giúp mình nha! Mình đag cần rất gấp????

TRẢ LỜI

 1. Diện tích căn phòng là:
        12 xx 12 = 144 (m^2)
  Diện tích một viên gạch là:
        50 xx 40 = 2000 (cm^2)
  Đổi 2000 cm^2 = 0,2 m^2
  Cần số viên gạch để lát căn phòng là:
        144 : 0,2 = 720 (viên gạch)
                   Giải đáp: 720 viên gạch
   

  Trả lời
 2. Diện tích căn phòng là : 
  12.12=144 ( m² ) =1440000 cm² .
  Diện tích viên gạch là :
  50.40=2000 ( cm² )
  Cần số viên gạch là : 
  1440000:2000=720 ( viên )
                 Đáp số :  720 viên .

  Trả lời

Viết một bình luận