Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x thỏa mãn : 24 chia hết cho x và x chia hết cho 8 ( giải thích chi tiết )

Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x thỏa mãn : 24 chia hết cho x và x chia hết cho 8
( giải thích chi tiết )

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tìm số tự nhiên x thỏa mãn : 24 chia hết cho x và x chia hết cho 8 ( giải thích chi tiết )”

Viết một bình luận