Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên p biết p+1;p+2;p+3 là số nguyên tố

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên p biết p+1;p+2;p+3 là số nguyên tố

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   p + 1; p + 2; p + 3 là các số tự nhiên liên tiếp. 
  Trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn tồn tại ít nhất 1 số chắn. Mà số nguyên tố chắn là 2 nên 3 số đó đều là 3 nguyên tố có 1 số bằng 2. 
  3 số tự nhiên liên tiếp có 1 số bằng 2 là 1;2;3 hoặc ( 2;3;4 ) 
  Cả 2 bộ số trên đều không thỏa mãn vì 1 và 4 không là số nguyên tố. 
  Do đó không có số tự nhiên p nào thỏa mãn yêu cầu bàn tán. 
  mon2k3

  Trả lời

Viết một bình luận