Toán Lớp 8: T tìm các cặp ( x,y )Nguyên thỏa mãn 2xy-3y+x=5

Toán Lớp 8: T tìm các cặp ( x,y )Nguyên thỏa mãn
2xy-3y+x=5

TRẢ LỜI

 1. 2xy-3y+x=5
  đặt x làm nhân tử chung
  x(2y-3y)=5
  x-y=5 (2-3=-1 =>còn y viết lại thành -y)
  => các cặp x,y có thể là x=10 y =5
  hay x=15 y=10
  ko biết cách làm trên có đúng ko nữa có gì sai mong bạn bỏ qua nha
   

  Trả lời

Viết một bình luận