Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên biết số đó chia cho 4;5;6 có số dư lần lượt là 2;3;4.và số đó trong khoảng từ 190 đến 250? (Giải thích cách làm giúp em

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên biết số đó chia cho 4;5;6 có số dư lần lượt là 2;3;4.và số đó trong khoảng từ 190 đến 250? (Giải thích cách làm giúp em luôn với ạ)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta gọi số đó là x ( x in NN^* )
  ta có : 
  {:(x – 2 \vdots 4 => x \vdots (4 – 2) => x \vdots 2),(x- 3 \vdots 5 => x \vdots ( 5 – 3) => x \vdots 2 ),(x – 4 \vdots 6 => x \vdots (6 – 2) => x \vdots 2):}}=> x in B(2)
  ta có B(2) = {0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; ………..}
  mà 190 <= x <= 250 => x in {190 ; 192 ; 194 ; …… ; 246 ; 248 ; 250}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa