Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Kết quả của phép tính 102+(-102) Làm đc mình đánh giá 5 sao

Toán Lớp 6: Kết quả của phép tính 102+(-102)
Làm đc mình đánh giá 5 sao

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp :
  102 + ( -102 ) = 0
  Giải thích :
  Tổng hai số đối bẽ bằng 0

 2. Giải đáp:
  102 + (-102)
  = 102 – 102 = 0
  Đáp số : 0 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )