Toán Lớp 6: Tìm chữ số a, b sao cho: Số 40abchia hết cho cả 2; 3 và 5. mng giup minh nhanh a!

Toán Lớp 6: Tìm chữ số a, b sao cho: Số 40abchia hết cho cả 2; 3 và 5. mng giup minh nhanh a!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: số đó là : 4050 , 4080 , 4020
   Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì n=40ab chia hết cho cả 2 và 5 nên b=0
  => n=40a0
  để n chia hết cho 3 thì 4+0+a+0=(a+4) chia hết cho 3 
  =>a={2:5;8}
  vậy a={2;5;8}
  ta đc các số : 4050;4080 , 4020

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì $\overline{40ab}$ chia hết cho 2, 3 và 5
  => b ∈ { 0 } (Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5)
  => a ∈ { 2 ; 5 : 8 } (Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 3)
  Vậy số $\overline{40ab}$ bằng $\overline{4020}$ hoặc $\overline{4050}$ hoặc $\overline{4080}$

  Trả lời

Viết một bình luận