Toán Lớp 6: Tìm X, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5)

By Hằng Anh

Toán Lớp 6: Tìm X, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm X, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5)”

Viết một bình luận