Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm X, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5)

Toán Lớp 6: Tìm X, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5)
  (x + 5,2) = 4,7 x 3,2 + 0,5
  (x + 5,2) = 15,54
  x = 15,54 – 5,2
  x = 10,34
  Vậy x = 10,34
  Chúc bạn học tốt giúp mk đánh giá 5 vote
   

 2. (x+5,2):3,2=4,7(dư  0,5)
  =>(x+5,2):3,2=4,7+0,5=5,2
  =>x+5,2=5,2 .3,2=15,54
  =>x=15,54-5,2=10,34
  Vậy $x=10,34$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )