Toán Lớp 4: một thư viện trường học cho học sinh mượn 90 quyển sách gồm hai loại : sách giáo khoa và sách đọc thêm . số sách giáo khoa nhiều hơn số

By Tùy Linh

Toán Lớp 4: một thư viện trường học cho học sinh mượn 90 quyển sách gồm hai loại : sách giáo khoa và sách đọc thêm . số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 20 quyển . hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách

0 bình luận về “Toán Lớp 4: một thư viện trường học cho học sinh mượn 90 quyển sách gồm hai loại : sách giáo khoa và sách đọc thêm . số sách giáo khoa nhiều hơn số”

 1. Giải đáp: Sách giáo khoa: 55 quyển

               Sách đọc thêm : 35 quyển

  Lời giải và giải thích chi tiết:

           Số sách giáo khoa cho học sinh mượn là:

                   ( 90 + 20 ) : 2 = 55 ( quyển )

          Số sách đọc thêm cho học sinh mượn là: 

                    90 – 55 = 35 ( quyển

                Giải đáp: Sách giáo khoa: 55 quyển

                             Sách đọc thêm : 35 quyển

  Trả lời

Viết một bình luận