Toán Lớp 6: Tìm x biết (-5).(x-2)=-2.(-15)-Làm giúp e ặ

Toán Lớp 6: Tìm x biết (-5).(x-2)=-2.(-15)….Làm giúp e ặ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x biết (-5).(x-2)=-2.(-15)-Làm giúp e ặ”

Viết một bình luận