Toán Lớp 6: Tìm 4 phân số khác nhau lớn hơn 3/7 và bé hơn 2/3

Toán Lớp 6: Tìm 4 phân số khác nhau lớn hơn 3/7 và bé hơn 2/3

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm 4 phân số khác nhau lớn hơn 3/7 và bé hơn 2/3”

 1. Giải đáp :

  ⇒ 3/7 < … ; … ; … ; … < 2/3

  3/7 = (3·3)/(7·3) = 9/21

  2/3 = (2·7)/(3·7) = 14/21

  ⇔ 9/21 < … ; … ; … ; … < 14/21

  Vậy các số đó là : 10/21 ; 11/21 ; 12/21 ; 13/21

 2. Giải đáp:

  Gọi số cần tìm là x

  Quy đồng 3/7 và 2/3 về chung 1 mẫu.

  => 3/7= 9/21

  => 2/3= 14/21

  Theo đề, ta có yêu cầu là x phải 3/7 <x <2/3 (9/21<x<14/21)

  => x∈{8/21 ; 9/21 ; 10/21 ; 11/21 ; 12/21 ; 13/21}

  Vậy 4 phân số khác nhau lớn hơn 3/7 và bé hơn 2/3 là: 8/21 ; 9/21 ; 10/21 ; 11/21

Viết một bình luận