Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính một cách hợp lí (– 524) – [(476 + 245) – 45]

Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính một cách hợp lí
(– 524) – [(476 + 245) – 45]

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Thực hiện phép tính một cách hợp lí (– 524) – [(476 + 245) – 45]”

Viết một bình luận