Toán Lớp 6: Hãy nêu các chữ cái có đối xứng trục nằm ngang và các chữ có đối xứng trục thẳng đứng ( Chữ cái In hoa)

Toán Lớp 6: Hãy nêu các chữ cái có đối xứng trục nằm ngang và các chữ có đối xứng trục thẳng đứng
( Chữ cái In hoa)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Hãy nêu các chữ cái có đối xứng trục nằm ngang và các chữ có đối xứng trục thẳng đứng ( Chữ cái In hoa)”

  1. – Các chữ cái in hoa có đối xứng trục nằm ngang : E ; H 
    – Các chữ cái in hoa có đối xứng trục thẳng đứng : W , T , Y , U , I , O , A , Â , Ă ,  D , X , C , V , B , M
     

Viết một bình luận