Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính ,tím số dư trong các phếp chia sau :(lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương) 86,04 : 42 92 :29 48 :5,6 3,64:

Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính ,tím số dư trong các phếp chia sau :(lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương)
86,04 : 42
92 :29
48 :5,6
3,64: 1,21
các anh chị đặt tính hẳn hoi giúp em

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Đặt tính rồi tính ,tím số dư trong các phếp chia sau :(lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương) 86,04 : 42 92 :29 48 :5,6 3,64:”

 1. Xin hay nhất ak
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    86,04 : 42 = 2,04 ( dư 0,36 )  
  92 : 29 = 3,17 ( dư 0,07 )  
  480 : 5,6 = 8,5 ( dư 0,08 )  
  3,64 : 1,21 = 3,00 ( dư 100 )

  toan-lop-5-dat-tinh-roi-tinh-tim-so-du-trong-cac-phep-chia-sau-lay-den-hai-chu-so-o-phan-thap-ph

 2. 6,04    |___42___               92      |___29____               480        |__56______      

    2 0      |  2,04                     50    |   3,17                      320            |   8,57 

    2 04                                    210                                     400

       36                                         7                                        8                             

   Số dư là 0,36                Số dư là 0,07                      Số dư là 0,08

                            364         |___121_____

                                10           |    3,00

                                 100

                                  100

                         Số dư là 1 

   

Viết một bình luận