Toán Lớp 6: Thầy An đi mua hoa nhân dịp sinh nhật mẹ. Thầy bước vào hàng hoa và mua một bó hoa hồng nhỏ với nhiều màu sắc. Ở cửa hàng thầy An chọn

Toán Lớp 6: Thầy An đi mua hoa nhân dịp sinh nhật mẹ. Thầy bước vào hàng hoa và mua một bó hoa hồng nhỏ với nhiều màu sắc. Ở cửa hàng thầy An chọn trong 4 bông hoa hồng tím; 6 bông hoa hồng vàng; 8 bông hoa hồng xanh để người bán hoa bó thành một bó hoa.Thầy An có bao nhiêu cách chọn bó hoa có 9 bông đủ các màu và trong bó hoa có ít nhất 3 bông hồng vàng ?

TRẢ LỜI

 1.  $\text{Giải đáp:}$
   $\text{⇒Có 2 cách}$
   $\text{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
   $\text{Ta có 2 cách:}$
   $\text{4+6+8=18}$
   $\text{⇒18:9=2 nên ta có 2 cách}$
   $\text{Cách 1: Mỗi màu bông hoa ta chia 2}$
   $\text{Số hoa hồng tím là:}$
   $\text{4:2=2 bông}$
   $\text{Số hoa hồng vàng là:}$
   $\text{6:2=3 nên ta có đủ 3 bông}$
   $\text{Số hoa hồng xanh là:}$
   $\text{8:2=4 bông}$ 
   $\text{Vậy tổng lại 2+3+4=9 bông}$
   $\text{Cách 2:Ta lấy ít nhất là 3 bông nên ta có:}$
   $\text{⇒9-3=6 bông}$
   $\text{Vậy 6 bông đó gồm bông tím và bông xanh cộng lại}$

  Trả lời

Viết một bình luận