Toán Lớp 6: số tự nhiên k thỏa mãn 29.k là số nguyên tố. tìm k thỏa mãn

By Thúy Mai

Toán Lớp 6: số tự nhiên k thỏa mãn 29.k là số nguyên tố.
tìm k thỏa mãn

0 bình luận về “Toán Lớp 6: số tự nhiên k thỏa mãn 29.k là số nguyên tố. tìm k thỏa mãn”

 1. + Với k=0 thì 29.k=29.0=0 ( Mà 0 không là số nguyên tố)
  ⇒k = 0 (loại)
  + Với k=1 thì 29.k=29.1=29 là số nguyên tố
  ⇒k = 1 (Thỏa mãn)
  + Với k>1 thì 29.k>29.1=29
  Mà 29.k vdots 29
  ⇒29.k là hợp số
  ⇒k > 1 (loại)
  Vậy k=1

  Trả lời
 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Nếu $k=0$}$
  29k=29.0=0 $\text{không là số nguyên tố}$
  $\text{Nếu $k=1$}$
  29k=29.1=29 $\text{là số nguyên tố}$
  $\text{Nếu $k\geq2$}$
   29k \vdots k 
  $\text{Mà $k>1$}$
  ⇒29k $\text{không là số nguyên tố}$
  $\text{Vậy $k=1$}$

  Trả lời

Viết một bình luận